Meil on rõõm teavitada oma kliente, et õhufiltreid tootvad ja turustavad ettevõtted Balti Filtrid OÜ ja Soomes tegutsev Vado OY ühinevad. Ühinemise käigus luuakse uus ettevõtete grupp, mille ühiseks nimeks saab Vado Filter Group.

Balti Filtrid OÜ jätkab Eesti turul oma endise nimega Vado Filter Group müügiüksusena. Balti Filtrid OÜ klientide jaoks ei muutu midagi:

  • ettevõtte registrikood on endine;
  • pangakontod endised;
  • kõik senised müügikontaktid jäävad samaks.

Balti Filtrid OÜ töötab edasi oma klientidega vastavalt kehtivatele lepingutele ja kokkulepetele. Ühinemise tulemusel liidame Balti Filtrid OÜ ja Vado OY tootmised ning suurenenud tootmismahtude juures saame oma klientidele pakkuda:

  •  suuremat lisandväärtust;
  • paremaid tarnevõimalusi;
  • uudseid ja konkurentsivõimelisi lahendusi ning filtermaterjale.
  • Läbi suuremate tootmismahtude oleme suutelised rohkem investeerima tootmistehnoloogiate arendusse ja seeläbi pakkuma oma klientidele parimaid tooteid;
  • Seoses ühinemisega saame esimese ettevõttena Eestis pakkuda Vado Filter Group’ile väljastatud kehtiva ISO16890 standardi kohaselt testitud õhufiltreid.

Vado Filter Group ettevõtete arendamist jätkavad kõik senised ettevõtete omanikud: Markel Voit, Max Lindroos ja Pekka Moilanen. Ametlikult toimub tootmiste ühendamine augusti kuu jooksul.
Algavale sügise hooajale läheme vastu juba ühise Vado Filter Group meeskonnana ja ühinenud tootmisega.

Edukale edasisele koostööle pühendudes!