Filtriklassi valimise lihtsustamiseks tutvustab Eurovent oma soovituses meetodit, mis ühildab soovitatava minimaalse filtreerimise efektiivsuse välisõhu ja sissepuhkeõhu kategooriaga. Selleks et ühilduvus säiliks ka rahvusvahelisel tasandil, rakendatakse meetodi puhul WHO (World Health Organisation) soovitatud tolmu koguse piirnorme.

ODA 1
Välisõhk, mis võib sisaldada ajutiselt saastet

 

ODA 2
Kõrge tahkete osakeste kontsentratsiooniga välisõhk

 

ODA 3
Väga kõrge tahkete osakeste kontsentratsiooniga välisõhk

 

Kui puhast õhku me soovime?

 

SUP 2
Pidevalt kasutatavad ruumid. Näited: lasteaiad, kontorid, hotellid, elamud, koosolekuruumid, näitusesaalid, konverentsisaalid, teatrid, kinod, kontserdisaalid

SUP 3
Ajutiselt kasutatavad ruumid. Näited: laoruumid, kaubanduskeskused, pesuruumid, serveriruumid, kopeerimisruumid

SUP 4
Lühiajaliselt kasutatavad ruumid. Näited: tualetid, laoruumid, trepid

SUP 5
Harva kasutatavad ruumid. Näited: prügiruumid, andmekeskused, maa-alused parklad

 

Millised filtrid kuhu valida?

VälisõhkSissepuhkeõhk
SUP 1*
PM2,5 ≤ 2,5
PM10 ≤ 5
SUP 2*
PM2,5 ≤ 5
PM10 ≤ 10
SUP 3**
PM2,5 ≤ 7,5
PM10 ≤ 15
SUP 4
PM2,5 ≤ 10
PM10 ≤ 20
SUP 5
PM2,5 ≤ 15
PM10 ≤ 30
KategooriaPM2,5PM10ePM1ePM1ePM2,5ePM10ePM10
ODA 1≤ 10≤ 2060%50%60%60%50%
ODA 2≤ 15≤ 3080%70%70%80%60%
ODA 3> 15> 3090%80%80%90%80%

Kuna Eesti paikneb välisõhukategoorias ODA 1 (PM2.5 osakeste keskmine osakaal alla 10 ug/m3) siis üldventilatsioonis:

SUP 2 sissepuhkeõhu kvaliteedi saavutamiseks näiteks lasteaedades oleks soovitatav kasutada filtreid efektiivsusega ePM1 min 50%

SUP 3 sissepuhkeõhu kvaliteedi saavutamiseks näiteks kaubanduskeskustes oleks soovitatav kasutada filtreid efektiivsusega ePM2.5 min 60%